Lična karta

 


Firma: SPORTINA d.o.o. Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama

Skraćena oznaka firme: SPORTINA d.o.o.

Sjedište fime: Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

PIB: 02707942

PDV: 30/31-07469-9

Šifra djelatnosti: 052420

Osoba ovlašćena za zastupanje: Nataša Popivoda – Direktor